Events: SMASH Ilinois for Birk Creative: SMASH Illinois launch for Birk Creative

CHICAGO, IL - JANUARY 24: Dr. Eric Whitaker and Dr. Freada Kapor Klein greet each other at the SMASH Illinois launch.
SMASH Illinois launch for Birk Creative

CHICAGO, IL - JANUARY 24: Dr. Eric Whitaker and Dr. Freada Kapor Klein greet each other at the SMASH Illinois launch.